Adres do korespondencji:

EkoGłog  Sp. z o.o.
ul. Towarowa 4a
36-060 Głogów Małopolski

e-mail:
biuro@ekoglog.pl
www: www.ekoglog.pl
 
Telefony:

  • Fax : 17-85-17-485
  • Biuro obsługi klienta: tel. 17-85-17-485, e-mail biuro@ekoglog.pl
  • Stacja Uzdatniania Wody: tel. 17-85-17-475, e-mail suw@ekoglog.pl
  • Pogotowie wodociągowe: tel. 605-999-608
  • Oczyszczalnia Ścieków: tel.  17-87-31-711, e-mail oczyszczalnia@ekoglog.pl
  • Pogotowie kanalizacyjne: tel. 724-236-849